Thanh lý bàn bếp mặt đá cũ màu đỏ đẹp – TBC37

3,000,000