Combo quầy lễ tân tủ trưng bày màu xanh lá đóng mới giá xưởng

6,000,000 5,000,000