Combo quầy lễ tân tủ trưng bày màu xanh lá đóng mới giá xưởng

5,000,000