Thanh lý quầy cà phê đen 2mx1m5 cũ

5,000,000 3,900,000