Quầy lễ tân mini màu trắng tồn kho thanh lý

3,030,000 2,630,000