Quầy lễ tân cũ hàng tồn kho thiết kế có hộc tủ

3,370,000 3,170,000