Kệ hồ sơ gỗ cũ hàng tồn kho ngang 1m8 cao 1m2 – KHSC05

1,500,000 830,000