Giường tầng gỗ cũ 1m4x1m9 thanh lý giá rẻ

3,480,000 2,980,000