Giường tầng gỗ cũ 1m4x1m9 thanh lý giá rẻ

2,980,000