Thanh lý giường gỗ hoàng gia 1m8x2m cũ

6,500,000 4,450,000