Thanh lý giường KING gỗ NZ Pine xuất khẩu GXK06

5,400,000