Thanh lý giường KING gỗ NZ Pine xuất khẩu GXK06

6,500,000 5,400,000