Bàn giám đốc cũ 1m8 x 90cm cao cấp giá rẻ

3,500,000 2,800,000