Thanh lý bàn giám đốc 1m4x70cm liền hộc cũ

3,200,000 2,450,000