Thanh lý bàn giám đốc 1m4x70cm liền hộc cũ

2,450,000