Tủ trưng bày sản phẩm cũ ngang 2m2 cao 1m3

2,800,000 1,450,000