Tủ đựng hồ sơ 3 cánh cũ thanh lý

1,200,000 820,000