Thanh lý tủ trưng bày cũ cho phòng giám đốc

2,950,000