Thanh lý tủ quần áo ngang 1m cửa lùa cũ

2,300,000