Thanh lý tủ quần áo 3 cánh hàng tồn kho

3,530,000