Thanh lý tủ quần áo 3 cánh hàng tồn kho

4,500,000 3,530,000