Thanh lý tủ kính trưng bày cũ 1m2*2m4*30cm giá rẻ – TTBC16

5,500,000 2,950,000