Thanh lý tủ kệ hồ sơ văn phòng cũ gỗ

2,500,000 1,150,000