Thanh lý tủ kệ gỗ 1m6 đẹp 95%

4,000,000 3,000,000