Thanh lý tủ hồ sơ thấp cũ 4 cánh cao cấp

950,000 800,000