Thanh lý tủ hồ sơ thấp 6 cánh gỗ cũ

3,000,000 1,350,000