Thanh lý tủ hồ sơ sắt cũ 2 cánh hòa phát

2,200,000 1,700,000