Thanh lý tủ hồ sơ sắt cũ 2 cánh hòa phát

1,700,000