Thanh lý tủ hồ sơ giám đốc cũ cửa kính màu nâu

4,200,000 3,500,000