Thanh lý tủ hồ sơ cũ 2 cánh 1m2 x 1m2 màu xám

950,000