Thanh lý tủ hồ sơ 1m4 x 2m hàng đóng mới

2,900,000