Thanh lý tủ hồ sơ 1m4 x 2m hàng đóng mới

3,500,000 2,900,000