Thanh lý sofa giường hàng tồn kho giá rẻ SFG03

3,000,000 2,200,000