Thanh lý quầy lễ tân 1m2 trắng đen Q011

2,400,000