Thanh lý quầy giả đá cũ có tủ kính – QC104

3,450,000