Thanh lý kệ hồ sơ thấp 2 ngăn 1m1 x 40cm

650,000 500,000