Thanh lý kệ hồ sơ sắt cũ 4 tầng 1m6 cao 1m7 sâu 30cm giá rẻ – KHSC32

2,500,000 1,350,000