Thanh lý giường phản gỗ Pơ Mu 1m6 x 2m – GM28

7,500,000