Thanh lý giường phản gỗ Pơ Mu 1m6 x 2m

9,500,000 8,280,000