Thanh lý giường gỗ xoan đào cũ 1m2 x 1m5 giá rẻ

2,200,000 1,800,000