Thanh lý giường bọc vải 1m4,1m8 hàng tồn kho

4,500,000 3,000,000