Thanh lý giường bọc vải 1m4,1m8 hàng tồn kho

3,000,000