Thanh lý giường 1m8 x 2m có hộc cũ giá rẻ

2,950,000