Thanh lý giường 1m8 x 2m có hộc cũ giá rẻ

3,450,000 2,950,000