Thanh lý bộ sofa góc màu xám hàng xuất khẩu tồn kho

13,000,000 12,180,000