Thanh lý bộ sofa góc màu xám hàng xuất khẩu tồn kho

12,180,000