Thanh lý bộ sofa góc bọc vải xanh có đôn kèm bàn kính cao cấp cũ

3,750,000