Thanh lý bảng bút lông cũ, chân cao có bánh xe

570,000