Thanh lý bàn trang điểm màu đen cũ gương gập

970,000