Thanh lý bàn làm việc chân sắt 1m2x60 cũ

800,000 500,000