Thanh lý bàn kính cường lực cao cấp

2,150,000 1,350,000