Thanh lý bàn họp chân sắt 1mx1m có 4 hộc cũ

1,400,000 950,000