Thanh lý bàn giám đốc cũ 1m6 cao cấp giá rẻ

2,000,000