Thanh lý bàn giám đốc cũ 1m4 màu sồi giá rẻ

3,000,000 2,400,000