Thanh lý bàn giám đốc cũ 1m4 màu sồi giá rẻ

2,400,000