Thanh lý bàn ăn tròn chân sắt cũ

1,200,000 830,000