Quầy lễ tân mini tồn kho 1m2 x 1m1 x 60cm giá rẻ

2,630,000