Kệ trưng bày sản phẩm gỗ cũ 80cm*2m1 sâu 30cm giá rẻ – KTBC05

1,500,000 970,000