Giảm giá quầy lễ tân màu trắng hiện đại – QC67

3,950,000