Bộ sofa cũ nệm mới kèm bàn kính

6,000,000 3,450,000