Bảng trắng viết bút lông chân sắt cũ

800,000 470,000