Bàn giám đốc cũ hiệu Hoà Phát thanh lý giá rẻ

2,650,000