Thanh lý tủ trưng bày có kính kiểu cổ điển cũ

2,950,000