Thanh lý tủ trưng bày có kính kiểu cổ điển cũ

5,000,000 2,950,000